Andrologická ambulancia

Lekár MUDr. Adam Szabadoš     041 5110 874
  MUDr. Artur Poliak 041 5110 874
     
Sestra     Mgr. Emília Kováčiková 041 5110 874
  Mgr. Naďa Lončíková 041 5110 874

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt O, prízemie)

Ordinačné hodiny:        
pondelok    700 – 1300 hod., 1330 – 1530 hod.

Spôsob objednávania na vyšetrenie: pacienti sa objednávajú výhradne elektronicky.

Vytlačiť