Ambulancia radiačnej onkológie 2

Lekár

MUDr. Peter Németh

041 5110 640

Sestra

Oľga Deckárová

 

 

 
Náplň: odbor radiačná onkológia

Ordinačné hodiny:    
Konziliárne vyšetrenia:       Po - Pia       1000 – 1100
Ordinačné hodiny: Po - Pia       700 – 1400 
Ordinačné hodiny: Str 700 – 1500 


Ambulancia radiačnej onkológie 2 zabezpečuje diagnistiku, rádioterapeutickú liečbu (liečbu ožarovaním), dispenzarizáciu pacientov s onkologickým ochorením, liečbu RTG  ožarovaním aj neonkologických pacientov. Sleduje pacientov počas podávania chemoterapie, biologickej a hormonálnej liečby.

Pacienti odoslaní na nenádorovú rádioterapiu /na ortopedický ožiar/:

  • • pacient musí mať doporučenie na ožarovanie od špecialistu, event. obvodného lekára s RTG nálezom+popis,
  • • neobjednávame osobne,
  • • objednať sa môžete na tel. čísle 0904 860 685 v čase od 11,00 hod.- 13,00 hod. alebo elektronicky na www.objednatvysetrenie.sk 
Vytlačiť