Otvorená nemocnica

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina intenzívne pracuje na otvorenom prístupe k informáciám, dátam a otvorenej komunikácii. Za posledné roky prijalo vedenie nemocnice viacero zmien, ktoré viedli k významným zlepšeniam a zároveň zvýšeniu ratingu v celoslovenskom hodnotení nemocníc v kategórii Transparentnosť.

Žilinská nemocnica dosahuje v celoslovenskom hodnotení Nemocnica roka realizovanom inštitútom INEKO a Transparency International Slovensko nadpriemerné výsledky. Najvyšší rating každoročne preukazuje v kategórii Transparentnosť, kde sa za rok 2018 stala najtransparentnejšou fakultnou nemocnicou na Slovensku, za rok 2019 získala v tejto oblasti titul Skokan roka a naďalej si udržiava kvalitné postavenie v prvej trojici najlepších nemocníc.


Vytlačiť