Kontakty

Lekárka poverená vedením oddelenia

MUDr. Martina Fizíková

041 5110 374

Vedúca pôrodná asistentka

Bc. Viktória Ciprichová

041 5110 376

Lekár MUDr. Marek Pavlišín
Lekár MUDr. Peter Durmis
Lekár MUDr. Pavol Babjak
Lekár MUDr. Ján Határ
Lekár MUDr. František Krasňan
Lekár MUDr. Jozef Mitro
Lekár MUDr. Daniel Klačko
Lekárka MUDr. Vladimíra Kačeriaková
Lekárka MUDr. Júlia Holešová
Lekárka MUDr. Monika Bátorová
Lekárka MUDr. Petra Durmisová
Lekár MUDr. Martin Sudek
Lekárka MUDr. Marcelina Nadolna
Lekárka MUDr. Zuzana Bulejčíková
Lekárka MUDr. Mária Mušková
Lekárka MUDr. Zuzana Paškuliaková
Lekárka MUDr. Alexandra Határová
Lekárka MUDr. Oľga Káčeríková


Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt L)


Vytlačiť