Kontakty

Primár oddelenia

MUDr. Ladislav Tomša

041 5110 385

Zástupca primára

MUDr. Anna Žideková

041 5110 583

Vedúca pôrodná asistentka

Mgr. Lenka Jatiová

041 5110 376

Lekár MUDr. Marek Pavlišín
Lekár MUDr. Peter Durmis
Lekár MUDr. Pavol Babjak
Lekár MUDr. František Krasňan
Lekár MUDr. Daniel Klačko
Lekárka MUDr. Vladimíra Kačeriaková (t.č. MD)
Lekárka MUDr. Júlia Holešová
Lekárka MUDr. Monika Bátorová
Lekárka MUDr. Petra Durmisová
Lekár MUDr. Martin Sudek
Lekárka MUDr. Marcelina Nadolna
Lekárka MUDr. Zuzana Bulejčíková
Lekárka MUDr. Mária Mušková
Lekárka MUDr. Zuzana Kuhajdiková
Lekárka MUDr. Alexandra Határová (t.č. RD)
Lekárka MUDr. Oľga Káčeríková 
Lekárka MUDr. Zuzana Čimborová
Lekárka MUDr. Martina Fizíková
Lekárka MUDr. Anna Žideková 
Lekárka MUDr. Dušan Papánek
Lekárka MUDr. Lenka Lazorová - Surgentová


Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt L)


Vytlačiť