Kontakty

Vedúca sestra

Mgr. Mária Brodňanová

+421 41 5110 601

Odborný garant

PhDr. Gabriela Tvrdá

+421 41 5110 294

Oddelenie: +421 41 5110 686

Návštevné hodiny: 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00

Vytlačiť