Kontakty

Primárka oddelenia         

MUDr. Dagmar Sudeková, MBA

041 5110 700, 041 5110 705

fax: 041 7242 788

Zástupca primárky pre radiačnú onkológiu

MUDr. Peter Németh

041 5110 720


Zástupkyňa primárky pre klinickú onkológiu

MUDr. Zuzana Štofová

041 5110 773


Vedúca sestra

Mgr. Jana Ďurajková

041 5110 722

Zástupkyňa vedúcej sestry - MDZ oddelenie

Mgr. Helena Závodská

041 5110 712

Fyzik

Ing. Ivo Čáp

041 5110 701

Vedúci RTG technik

Eduard Kavecký

041 5110 358


Vytlačiť