Objednanie

Na vyšetrenie si prineste:
  1. odporúčanie (výmenný lístok),
  2. zdravotnú dokumentáciu (kartu od obvodného detského lekára),
  3. kartičku poistenca,
  4. RTG dokumentáciu (ak je k dispozícií).


Vytlačiť