Krvná banka

Sídlo: Areál FNsP Žilina (objekt M, prízemie, budova NTS SR Žilina)

kontakt: 041 5110 411

Príjem vzoriek a objednávky transfúznych prípravkov denne od 700 hod. do 1530 hod., počas ÚPS od 1530 hod. do 700 hod. a celodenne v So a Ne.

Krvná banka zabezpečuje činnosti spojené s hemoterapiou:

  • • príjem vzoriek krvi na predtransfúzne vyšetrenie,
  • • vyšetrenie a overenie krvných skupín ABO a RhD vyšetrenie,
  • • vyšetrenie Rh fenotypu E, e, C, c, K, Cw,
  • • vyšetrenie priameho antiglobulínového testu,
  • • vyšetrenie skríningu antierytrocytových protilátok,
  • • nákup transfúznych liekov z NTS,
  • • skladovanie krvných prípravkov,
  • • expedovanie transfúznych liekov,
  • • vedenie dokumentácie súvisiacej s hemoterapiou.

Vytlačiť