Biela kniha

BIELA KNIHA - ČO SA V NEMOCNICI ZMENILO

Biela kniha (pdf)

Stanovisko odborov pri FNsP Žilina (pdf)

Nemocnica vytvorila Bielu knihu rekonštrukcií a zmien

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline vypracovala unikátnu Bielu knihu, ktorá sumarizuje najvýraznejšie modernizácie v rámci žilinskej nemocnice od roku 2017. Dnes ju vedenie nemocnice odovzdá aj predsedovi Vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu. Zverejnená je i na webe www.fnspza.sk.

Materiálom reaguje nemocnica na nedávnu aktivitu Študentskej rady vysokých škôl a ich Čiernu knihu slovenských nemocníc. „V tejto takzvanej „Knihe plesní" sa ocitli aj dva zábery z našich podzemných chodieb, ktoré sú v pôvodnom stave a kvôli veľkému poškodeniu hydroizolácie pravidelne zatekajú. Chápeme snahu študentov, no mrzí nás, že v našej nemocnici uprednostnili podzemné chodby pred priestormi oddelení, izieb, čakární a sociálnych zariadení, ktoré u nás prešli za posledné obdobie obrovskou zmenou a mnohými rekonštrukciami. Vďaka takejto negatívnej publicite suterénov verejnosť znovu nadobudla nesprávny pocit, že žilinská nemocnica je stále tam, kde bola pred niekoľkými rokmi, a to nás nesmierne trápi, keďže sme už urobili veľký krok vpred. Aj preto sme sa rozhodli ukázať, že v Žiline nesedíme so založenými rukami a prostredníctvom Bielej knihy zverejniť súhrn veľkej časti zmien a rekonštrukcií, ktoré tu prebehli za posledné dva až tri roky," informoval generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.

Biela kniha rekonštrukcií a zmien

Biela kniha rekonštrukcií a zmien - Biela kniha rekonštrukcií a zmien
Biela kniha rekonštrukcií a zmienBiela kniha_z obsahu
Biela kniha_z obsahu - Biela kniha_z obsahu
Biela kniha_z obsahu

 

Nemocnicu podporili i odborové združenia pôsobiace pri FNsP Žilina. Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri FNsP Žilina a Slovenské lekárske odbory pri FNsP Žilina vyjadrili súčasnému vedeniu plnú podporu a v ich oficiálnom stanovisku vyzdvihli rozsiahle rekonštrukcie, ktorými zdravotnícke zariadenie prechádza za posledné 2 – 3 roky (celé znenie stanoviska je uvedené na webe www.fnspza.sk.).

 

Od roku 2017 dokázala žilinská nemocnica vymaľovať vo vlastnej réžii už 21.500 metrov štvorcových stien, položiť 1.400 metrov štvorcových dlažieb a obkladov a vymeniť 5.500 metrov štvorcových povrchov PVC. Zároveň modernizuje prístrojové a materiálno-technické vybavenie a denne vykonáva bežné opravy či vysprávky. Nadväzuje tak na prvé väčšie rekonštrukčné práce ešte z roku 2016, kedy začali postupne pribúdať prvé pozitívne zmeny. „Investície na veľké projekty máme z pridelených financií ministerstva zdravotníctva, časť realizujeme z vlastných zdrojov a mnoho rekonštrukcií sa podarí sponzorsky alebo ich realizujú naši zamestnanci vlastnými silami," uviedol ekonomický riaditeľ FNsP ZA Peter Braška. Biela kniha obsahuje podľa neho výber stovky fotografií z oddelení a ďalších projektov v rámci areálu. Ukazuje výrazný posun vpred, ktorý sa v Žiline podarilo zrealizovať. „Z hľadiska ekonomickej situácie je to veľmi náročné, no aj napriek tomu sme vlani dokonca dosiahli navyše najlepšie medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku spomedzi všetkých slovenských nemocníc nášho typu," doplnil P. Braška.

 

FNsP Žilina zamestnáva vlastných technických pracovníkov, čím znižuje tiež náklady a rýchlosť bežných stavebných prác. Popri rekonštrukciách na oddeleniach a vo vnútorných priestoroch obnovuje areál a priebežne vyspravuje aj najkritickejšie časti podzemných chodieb. „Sme presvedčení, že nie sme jediná nemocnica, ktorá bojuje s investičným dlhom v suteréne, kde nám degradovaná hydroizolácia a dilatačné škáry zo 60.-tych rokov minulého storočia robia problémy. Finančné zdroje na jej opravu sa blížia k hranici 100-tisíc eur, pričom výmena podláh a celková rekonštrukcia by výdavky zdvoj- až strojnásobila, keďže suterénom nám vedie viac ako kilometer chodieb," priblížil generálny riaditeľ s tým, že komplexná obnova podzemných priestorov určených na služobné presuny je v pláne, no nesmie byť na úkor izieb pre pacientov, čakární, ambulancií, šatní pre zamestnancov či sociálnych zariadení, ktoré sa stále postupne modernizujú. „Snažíme sa pacientom i zamestnancom prinášať zlepšenia, ktoré u nás denno-denne vykonávame, no nikto nedokáže obnoviť celú nemocnicu zo dňa na deň, takže ideme krok po kroku, pričom prioritou budú naďalej priestory, ktoré sú pre pacienta a jeho komfort najdôležitejšie," dodal I. Stalmašek.

 

Pôvodný stav pôrodnice, ktorá prešla rekonštrukciou

Pôvodný stav pôrodnice, ktorá prešla rekonštrukciou - Pôvodný stav pôrodnice, ktorá prešla rekonštrukciou
Pôvodný stav pôrodnice, ktorá prešla rekonštrukciou Aktuálny stav zmodernizovanej pôrodnice
Aktuálny stav zmodernizovanej pôrodnice - Aktuálny stav zmodernizovanej pôrodnice
Aktuálny stav zmodernizovanej pôrodnice

 

Čiastočnou obnovou prechádzajú priebežne aj spojovacie chodby

Čiastočnou obnovou prechádzajú priebežne aj spojovacie chodby - Čiastočnou obnovou prechádzajú priebežne aj spojovacie chodby
Čiastočnou obnovou prechádzajú priebežne aj spojovacie chodby

 

Pôvodný stav sociálnych zariadení, ktoré prešli obnovou

Pôvodný stav sociálnych zariadení, ktoré prešli obnovou - Pôvodný stav sociálnych zariadení, ktoré prešli obnovou
Pôvodný stav sociálnych zariadení, ktoré prešli obnovou Aktuálny stav zrekonštruovaných sociálnych zariadení
Aktuálny stav zrekonštruovaných sociálnych zariadení - Aktuálny stav zrekonštruovaných sociálnych zariadení
Aktuálny stav zrekonštruovaných sociálnych zariadení


Vytlačiť