Kontakty

Vedúca lekárka MUDr.  Jana Doboszová, MPH 041 5110 396
Zástupkyňa vedúcej lekárky MUDr.  Viktória Jančovičová 041 5110 277
Vedúca laborantka Mgr.  Janka Dávidiková  
Cytologické laboratórium   041 5110 621
Bioptické laboratórium   041 5110 745
Imunohistochemické laboratórium   041 5110 621
Dokumentačná pracovníčka   041 5110 276

Vytlačiť