AHHE 2

Lekárka

MUDr. Marta Kučeráková

041 5110 344

Lekárka

MUDr. Ladislava Zuberová

 

041 5110 344

Sestra

Mgr. Monika Muchová

 

041 5110 344

Sestra

Michaela Balcová

 

041 5110 344

 
Sídlo ambulancie:  Areál FNsP Žilina (objekt L, prízemie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia)

Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 700 hod. – 1530 hod. MUDr. Marta Kučeráková
Utorok 700 hod. – 1530 hod. MUDr. Marta Kučeráková
Streda 700 hod. – 1530 hod. MUDr. Marta Kučeráková
Štvrtok 700 hod. – 1530 hod. MUDr. Marta Kučeráková
Piatok 700 hod. – 1530 hod. MUDr. Marta Kučeráková

1200 – 1230 hod obedná prestávka
 
Objednávanie pacientov: 

Prvovyšetrenie: osobne na hematologickej  ambulancii v pavilóne gynekológie na prízemí, s kompletnou zdravotnou dokumentáciou a výmenným lístkom  medzi 11:00-14:30

Kontrolné vyšetrenie: osobne po 11:00 alebo telefonicky na t.č. 041 5110 344 po 13:00 hod


Zameranie ambulancie: poskytovanie starostlivosti o pacientov s benígnymi a malígnymi ochoreniami krvotvorby a poruchami hemostázy.
Ambulantnou formou sa vykonávajú punkcie kostnej drene a trepanobiopsie, podáva sa infúzna a transfúzna liečba, vybraná chemoterapia. Pacientov liečených chemoterapiou, hemoterapiou a akútne stavy vybavujeme prednostne.

Vytlačiť