Ambulancia č.1 - Príjmová

Príjmová, konziliárna a pohotovostná ambulancia

Lekár podľa denného rozpisu 041 5110 366
Sestra Ivana Raždíková 041 5110 366
Sestra Iveta Andrejšinová 041 5110 366

 

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt D, prízemie)

ordinačné hodiny: 7:00 - 15:30 hod. 
 
07:00 - 07:30 príprava ambulancie
07:30 - 08:30 príjem na plánovanú hospitalizáciu
08:30 - 12:30 kontroly a vyšetrenia (uprednostňované sú akútne stavy a konzíliá)
 12:30 - 13:00 obedná prestávka (môže sa meniť podľa aktuálnych potrieb)
 13:00 - 15:00 kontroly a vyšetrenia (uprednostňované sú akútne stavy a konzíliá)
 15:00 - 15:30 dezinfekcia ambulancie
  •  

Vytlačiť