Ambulancia č.1 - Príjmová

Príjmová, konziliárna a pohotovostná ambulancia

Lekár     podľa denného rozpisu       041 5110 366
Sestra Ivana Raždíková   041 5110 366
Sestra     Iveta Andrejšinová   041 5110 366

 

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt D, prízemie)

ordinačné hodiny: 7:00 - 15:30 hod. 
 
07:00 - 07:30 hod.         príprava ambulancie
07:30 - 08:30 hod. príjem na plánovanú hospitalizáciu
08:30 - 12:30 hod. kontroly a vyšetrenia (uprednostňované sú akútne stavy a konzíliá)
 12:30 - 13:00 hod. obedná prestávka (môže sa meniť podľa aktuálnych potrieb)
 13:00 - 15:00 hod. kontroly a vyšetrenia (uprednostňované sú akútne stavy a konzíliá)
 15:00 - 15:30 hod. dezinfekcia ambulancie
  •  

Vytlačiť