Molekulárna patológia

V súčasnosti nedisponujeme laboratóriom molekuárnej patológie, ale vyšetrenie prognostických a prediktívnych markerov nádorových ochorení z parafínových bločkov alebo analýzu cirkulujúcej nádorovej DNA z krvi zabezpečujeme v spolupráci s externými špecializovanými laboratóriami na rôznych miestach SR (MBC, OÚSA, NOÚ).


Vytlačiť