Ambulancie

  • Vnútorné lekárstvo
  • Chirurgická ambulancia
  • Úrazová chirurgia
  • KPCR

Ambulancie v UPC zabezpečujú lekári vnútorného lekárstva, chirurgického oddelenia, oddelenia úrazovej chirurgie a ortopedického oddelenia.
KPCR zabezpečujú lekári OAIM.


Vytlačiť