Psychofyzická príprava budúcich mamičiek na pôrod

Milé budúce mamičky,

čaká na vás jeden z najdôležitejších okamihov vášho života, a tým je narodenie vášho bábätka. Ak ste sa rozhodli svoje dieťa priviesť na svet práve v našej pôrodnici, pripravili sme si pre vás komplexný program Psychofyzickej prípravy na pôrod, ktorým vás dôkladne prevedieme. Našou hlavnou úlohou je prichystať vás psychicky a fyzicky na zvládanie záťaže počas tehotenstva, naučiť vás spolupracovať pri pôrode, oboznámiť vás s metódami zmierňovania pôrodných bolestí, tiež s prostredím našej pôrodnej sály a oddelenia a v neposlednom rade sa budeme venovať starostlivosti v šestonedelí, starostlivosti o novorodenca a intenzívnej príprave na dojčenie.

Do kurzu sme zaradili aj prvky gravid jógy, ktorá vás naučí uvedomovať si svoje telo, spôsob chôdze a dýchanie. V tehotenstve vždy rešpektujeme individualitu a cvičenie prispôsobujeme vašim aktuálnym možnostiam a stavu. Myslíme si, že je nesmierne dôležité prežívať tehotenstvo v harmónií, ktorú nám prináša cvičenie jógy.

Súčasťou nášho kurzu je aj bezpečné využitie jemných techník, ako je ženská bylinná náparka, mexická šatka rebozo, aromaterapia, relaxácia, afirmácie a ďalšie alternatívne možnosti, ktoré môžete využívať aj v našej pôrodnici. 

Kurz je rozdelený do 4 stretnutí. Každé stretnutie bude pozostávať z teoretických informácií a spoločných diskusií. Následne si po každej príprave 30 minút zacvičíme a budeme sa venovať relaxácii. Na cvičenie je potrebné si priniesť pohodlné oblečenie (legíny, voľnejšie tričko, vodu).

 

Budúce mamičky sa môžu objednať prihlásením na emailovej adrese  .

 

Do emailu, prosíme, uveďte:

• vaše meno a priezvisko,
• termín pôrodu,
• telefónne číslo.
 
Po prihlásení sa na náš kurz vám pošleme obsahový a časový harmonogram kurzu. Po absolvovaní kurzu od nás získate certifikát a skriptá k jednotlivým lekciám. 
Kurzom vás prevedú naše pôrodné asistentky a laktačné poradkyne Mgr. Mária Košútová a Mgr. Andrea Mintálová

1. stretnutie: ako prebieha príjem na pôrod v našej nemocnici, rozdelenie pôrodu - spontánny, operatívny, pôrodný plán + partner pri pôrode, podrobné vysvetlenie 4 pôrodných dôb, správne dýchanie a polohy počas prvej doby pôrodnej, správne dýchanie a tlačenie počas druhej doby pôrodnej.

2. stretnutie: odporúčania v tehotenstve, možnosti ako sa pripraviť na pôrod a bezpečné využívanie týchto techník: masáž hrádze, aniball a epi-no, vaginálna náparka, aromaterapia, bylinky, rozloženie fyzických a psychických síl, aktívna príprava na pôrod pomocou cvičenia.

3. stretnutie: možnosti tlmenia pôrodných bolestí - farmakologické, nefarmakologické, relaxačné techniky, najčastejšie otázky a problémy tehotných žien pred pôrodom, počas pôrodu a po pôrode, prehliadka priestorov oddelenia (z organizačných dôvodov v rámci prípadnej obsadenosti pôrodnej sály môže byť prehliadka súčasťou i jedného z ďalších stretnutí).

4. stretnutie: šestonedelie - fyzické a psychické zmeny počas šestonedelia, dojčenie - všetko pre úspešný štart (bonding po pôrode, základné polohy počas dojčenia, správne prisatie, známky satia a prehĺtania, starostlivosť o prsníky, riešenie problémov pri nedostatku či nadbytku materského mlieka), novorodenec - hygienická starostlivosť o novorodenca, životospráva počas dojčenia.

Cena kurzu: 60 eur.

Tešíme sa na vašu účasť.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na emailovej adrese  .

Prosíme budúce mamičky, aby tento kurz uhradili bankovým prevodom predtým ako prídu na prvú hodinu PFP. Na prvý kurz si so sebou, prosíme, prineste vytlačené potrvrdenie o zaplatení.
 
Údaje k platbe  
Číslo účtu: SK 3281800000007000280470 
Variabilný symbol:   6021104
Špecifický symbol: 100901
Ref. číslo: 11627482
Suma: 60 eur

 


Kurz i cvičenia s vami povedú naše pôrodné asistentky a laktačné poradkyne Mgr. Mária Košútová a Mgr. Andrea Mintálová:

Mgr. MÁRIA KOŠÚTOVÁ
 

Mgr. Mária KošútováPôrodná asistentka oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina, laktačná konzultantka, asistentka výživy a mamička dvoch chlapcov. Absolventka druhého stupňa vzdelania Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine v odbore pôrodná asistencia. Získala tiež plnohodnotné vzdelanie v odbore Asistent výživy, absolvovala mnoho významných certifikačných kurzov a workshopov, ako napríklad vzdelávanie profesionálneho laktačného konzultanta v Inštitúte pre podporu dojčenia, základný kurz sympto-termálnej metódy plánovaného rodičovstva, fyziotréning a cvičenie v tehotenstve, fyziotréning po pôrode zameraný na problematiku diastázy a fyziotréning panvového dna. K ďalším významným kurzom ktoré získala patrí tiež Rebozo a sprievodkyňa zdravým tehotenstvom a pôrodom u Anny Kohútovej v Českej Republike. Momentálne ju čaká štúdium certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti Psychofyzická príprava na pôrod na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Praktické skúsenosti získala na oddelení gynekológie a pôrodníctva v žilinskej nemocnici a počas odbornej zahraničnej stáže na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v českej Nemocnici Havlíčkův Brod. Teoretickej príprave a cvičeniam s tehotnými ženami sa začala intenzívne venovať v rámci rodičovskej dovolenky v súkromnom zariadení. Dodnes neustále pokračuje v práci a zároveň rozširovaní svojich vedomostí i zručností ako pôrodná asistentka na pôrodnej sále vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Mária je zároveň lektorkou psychofyzickej prípravy na pôrod v našej nemocnici a taktiež vedie online prípravy pre mamičky zo Slovenska a Čiech. Vďaka odbornému vzdelaniu, praxi, no najmä aktívnym skúsenostiam s potrebami budúcich mamičiek pripravila v žilinskej nemocnici úplne nový profesionálny koncept predpôrodnej prípravy, na ktorý pozývame všetky budúce mamičky.

 

Mgr. ANDREA MINTÁLOVÁ


Mgr. Andrea MintálováKurzom vás tiež prevedie pôrodná asistentka oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina, ktorá je mamičkou dvoch dcér. Vyštudovala magisterský stupeň v študijnom programe pôrodná asistencia na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Pravidelne sa zúčastňuje na vzdelávacích aktivitách, momentálne ju čaká štúdium certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti Psychofyzická príprava na pôrod na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Získala tiež certifikát Sprievodkyňa zdravým tehotenstvom a pôrodom a Rebozo ako nástroj jemnej starostlivosti o tehotnú ženu a ženy po pôrode pod odbornou záštitou významnej českej privátnej pôrodnej asistentky Anny Kohútovej. Aktívne vykonáva aj prácu profesionálnej laktačnej konzultantky Inštitútu pre podporu dojčenia. Je tiež lektorkou gravid jógy a jógy po pôrode a masáže bábätiek. Okrem toho sa venuje aromaterapii, ženskej bylinnej náparke, relaxácii a iným jemným technikám a alternatívnym prístupom v starostlivosti o ženy v období tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia.
 
CERTFIKÁTY

Vytlačiť