Detská imuno-alergologická ambulancia

 Lekár:  MUDr. Daniel Lúčanik      041 5110 442
 Sestra:      Mária Singerová  041 5110 442

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt B, detská poliklinika, prízemie - vpravo)

Ordinačné hodiny:       PO – PIA
0700 – 1430 ordinačné hodiny
1430 – 1530 hodnotenie výsledkov, konzília, administratíva
1230 – 1300 obed

Spôsob objednávania: Osobne alebo telefonicky.
Dôležité informácie pre pacienta pri návšteve ambulancie: Na vyšetrenie si prineste so sebou zdravotnú dokumentáciu, kartičku poistenca a výmenný lístok od obvodného lekára.
K prvovyšetreniu si treba priniesť od obvodného lekára: výsledky labolatórnych vyšetrení krvi, výtery (TT, TN), stolica na parazity, krčné vyšetrenie, resp. kožné vyšetrenie.
Dodržte termíny objednania a dva dni pred termínom si overte, či sa na ambulancii ordinuje.
Pacienti do dovŕšenia 18-teho roku budú vyšetrení len v sprievode zákonného zástupcu.
Prosíme všetkých chorých pacientov (vrátane pacientov užívajúcich ATB) preobjednať si termín vyšetrenia.
Čas objednania je pre vyšetrenie orientačný, ale pre pacientov záväzný.

Vytlačiť