Informácie pre pacientov objednaných na hospitalizáciu

Pred plánovanou hospitalizáciou:
Nesmiete byť prechladnutý(á), chorý a nesmiete mať Herpes.
10 dní pred operáciou musíte vysadiť lieky na riedenie krvi.
3 týždne pred operáciou nesmiete užívať antibiotiká.
 
Počas hospitalizácie budete potrebovať:
Domácu obuv, župan, pyžamo (nočnú košeľu), hygienické potreby, uterák, nádobku na zubnú protézu (v prípade používania zubnej protézy)
 
Do nemocnice si môžete priniesť:
Mobilný telefón, knihy, časopisy a pod. Mobilný telefón sa nesmie používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), kde by mohol byť ohrozený chod životne dôležitých prístrojov.
 
Do nemocnice si neberte:
Veľkú finančnú hotovosť, vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch, zlato a iné cennosti, živé kvety (z hygienických dôvodov).
Oddelenie má stanovené návštevné hodiny, v pracovné dni v čase od 15:00 do 16:00 hod. a počas víkendu v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. Odporúčame dodržiavať návštevné hodiny, zakázané sú návštevy s deťmi do 10 rokov a žiadame rešpektovanie obmedzenia návštev v septickej časti oddelenia z dôvodu možného ohrozenia zdravia pacientov.
 

V celom areáli nemocnice je zákaz fajčenia.
Telefonický kontakt na oddelenie: 041 5110 841 a jednotku intenzívnej starostlivosti: 041 5110 893.
Informácie o zdravotnom stave podáva ošetrujúci lekár počas návštevných hodín.
Informujte nás o prípadnej zmene vášho zdravotného stavu, ktorá by znemožňovala vykonanie operačného zákroku na t. č. 041 5110 458, 041 5110 331.


Vytlačiť