Ponuka voľných pracovných miest

 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Podrobnú ponuku voľných pracovných miest nájdete na >>>www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk<<<

FNsP Žilina hľadá kandidátov na obsadenie pracovných miest vedúcich zamestnancov:

 1. Primár oddelenia pediatrickej ortopédie
 2. Primár oddelenia urológie
 3. Primár oddelenia neurochirurgie
 4. Primár oddelenia chirurgie
 5. Primár oddelenia ortopédie
 6. Primár oddelenia oftalmológie
 7. Primár oddelenia úrazovej chirurgie
 8. Vedúci lekár rádiológie
 9. Vedúci lekár gastroenterologického centra
 10. Vedúci zdravotnícky laborant hematológie a krvnej banky
 11. Vedúci rádiologický technik rádiologie
 12. Vedúca sestra oddelenia ortopédie
 13. Vedúca sestra Ambulantného centra pneumológie a ftizeológie
 14. Vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva B


FNsP Žilina hľadá (zdravotnícke profesie):

 1. Lekár so špecializáciou na NOVOOTVORENÉ OVL B
 2. Lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo na ambulanciu VL
 3. Lekár so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo
 4. Lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 5. Lekár so špecializáciou v odbore pneumológia a ftizeológia
 6. Lekár so špecializáciou v odbore geriatria na oddelenie dlhodobo chorých
 7. Lekár so špecializáciou v odbore infektológia
 8. Lekár so špecializáciou v odbore otorinolaryngológia
 9. Lekár so špecializáciou v odbore gastroenterológia
 10. Lekár/ka so špecializáciou v odbore pediatrická anestéziológia
 11. Lekár špecialista do prípravy v odbore pediatrická anestéziológia
 12. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pediatrická ortopédia
 13. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore infektológia
 14. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pneumológia a ftizeológia
 15. Lekár bez špecializácie na oddelenie dlhodobo chorých
 16. Lekár bez špecializácie na NOVOOTVORENÉ OVL B
 17. Lekár bez špecializácie na oddelenie chirurgie
 18. Lekár bez špecializácie do Gastroenterologického centra
 19. Lekár bez špecializácie na Hematológiu a krvnú banku
 20. Lekár bez špecializácie na OVL A
 21. Lekár bez špecializácie na oddelenie neurológie
 22. Lekár bez špecializácie na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 23. Lekár bez špecializácie na oddelenie oftalmológie
 24. Lekár bez špecializácie na novorodenecké oddelenie
 25. Lekár bez špecializácie na oddelenie otorinolaryngológie (ORL)
 26. Lekár bez špecializácie na oddelenie psychiatrie
 27. Lekár bez špecializácie na oddelenie pediatrie (rezidentské štúdium)
 1. Sestra na urgentný príjem
 2. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva
 3. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva, pracovisko JIS
 4. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva A, 4.poschodie
 5. Sestra na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 6. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie
 7. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie, pracovisko operačná sála
 8. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie, pracovisko JIS
 9. Sestra na oddelenie gynekológie a pôrodníctva, pracovisko JIS
 10. Sestra na oddelenie gynekológie a pôrodníctva - lôžková časť
 11. Sestra na oddelenie urológie - lôžková časť
 12. Sestra na oddelenie urológie, pracovisko JIS
 13. Sestra na DOS (Dom ošetrovateľskej starostlivosti)
 14. Sestra na operačnú sálu ortopédia
 15. Sestra do nepretržitej prevádzky, nemocnica Žilina
 16. Sestra bez špecializácie, nemocnica Žilina
 17. Sestra na oddelenie úrazovej chirurgie, pracovisko JIS
 18. Praktická sestra - asistent
 19. Zdravotnícky záchranár/ka 
 20. Pôrodná asistentka
 21. Sanitár na lôžkové oddelenia

FNsP Žilina hľadá (nezdravotnícke profesie):

 1. Upratovačka v zdravotníckom zariadení
 2. Pomocný pracovník v zdravotníctve na zvoz exitov     
 3. Pomocný a manipulačný pracovník - rozvoz stravy   

 

>>>Informácia o spracovaní osobných údajov<<<


Vytlačiť