Ponuka voľných pracovných miest

 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Podrobnú ponuku voľných pracovných miest nájdete na >>>www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk<<<

FNsP Žilina hľadá (zdravotnícke profesie):

 1. Lekár so špecializáciou na OVL B
 2. Lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo na ambulanciu VL
 3. Lekár so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo
 4. Lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 5. Lekár so špecializáciou v odbore pneumológia a ftizeológia
 6. Lekár so špecializáciou v odbore geriatria na oddelenie dlhodobo chorých
 7. Lekár so špecializáciou v odbore infektológia
 8. Lekár/ka so špecializáciou na oddelenie FBLR
 9. Lekár/ka so špecializáciou v odbore pediatrická anestéziológia
 10. Lekár/ka so špecializáciou na oddelenie psychiatrie
 11. Lekár/ka so špecializáciou na Rádiodiagnostiku
 12. Lekár/ka so špecializáciou na novorodenecké oddelenie
 13. Lekár so špecializáciou v odbore pediatrická ortopédia
 14. Lekár špecialista do prípravy v odbore pediatrická anestéziológia
 15. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pediatrická ortopédia
 16. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore infektológia
 17. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pneumológia a ftizeológia
 18. Lekár bez špecializácie na oddelenie dlhodobo chorých
 19. Lekár bez špecializácie na OVL B
 20. Lekár bez špecializácie na oddelenie chirurgie
 21. Lekár bez špecializácie do Gastroenterologického centra
 22. Lekár bez špecializácie na OVL A
 23. Lekár bez špecializácie na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 24. Lekár bez špecializácie na oddelenie psychiatrie
 25. Lekár bez špecializácie na oddelenie pediatrie (rezidentské štúdium)
 26. Lekár bez špecializácie na oddelenie urológie
 27. Lekár bez špecializácie na oddelenie FBLR
 28. Lekár bez špecializácie na Rádiodiagnostiku
 29. Lekár bez špecializácie na oddelenie gynekológie a pôrodníctva
 1. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva
 2. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva, pracovisko JIS
 3. Sestra na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 4. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie
 5. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie, pracovisko JIS
 6. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie, pracovisko operačná sála
 7. Sestra na oddelenie gynekológie a pôrodníctva, pracovisko JIS
 8. Sestra na oddelenie urológie, pracovisko JIS
 9. Sestra na oddelenie dlhodobo chorých
 10. Sestra do nepretržitej prevádzky, nemocnica Žilina
 11. Pôrodná asistentka
 12. Farmaceutický laborant do Nemocničnej lekárne
 13. Sanitár na oddelenie psychiatrie
 14. Sanitár na lôžkové oddelenie
 15. Fyzioterapeut na Dom ošetrovateľskej starostlivosti

FNsP Žilina hľadá (nezdravotnícke profesie):

 1. Upratovačka v zdravotníckom zariadení
 2. Upratovačka na operačnú sálu, oddelenie úrazovej chirurgie
 3. Upratovačka na operačnú sálu, oddelenie chirurgie
 4. Pomocný a manipulačný pracovník - umývanie riadu a distribúcia stravy
 5. Pomocný pracovník v zdravotníctve na zvoz exitov
 6. Kuchár/ka

 >>>Informácia o spracovaní osobných údajov<<<


Vytlačiť