Ako sa objednať na liečenie

Pacient je do liečby prijímaný vždy na základe objednania Pacientov do poradovníka na ústavnú  liečbu objednáva vedúca sestra Mgr. Anna Šimková, telef. kontakt: +421 918 628 983, +421 41 500 76 90. Potrebné je počítať s nejakou čakacou lehotou. Oddelenie nie je určené na príjem akútnych stavov.

Podmienkou prijatia do 10 týždňovej liečby je odporučenie ambulantného psychiatra, resp. psychiatrického oddelenia v prípade, že liečbe predchádza hospitalizácia na takomto oddelení. Ďalej je potrebné RTG hrudníka, krvné testy. Výsledky by nemali byť staršie ako 3 mesiace.
 
Je potrebné priniesť si zdravotnú dokumentáciu, preukaz poistenca, a preukaz totožnosti (občiansky preukaz, pas).
Príjem nových pacientov prebieha v pracovné dni, v priebehu dopoludnia 800 – 1200. Na príjem je potrebné prísť triezvy, dychový test 0,00‰ alkoholu.
 
Počas trvania liečby 10 týždňov zdravotná poisťovňa neprepláca iné zdravotné výkony, na iných odborných ambulanciách, vrátane ambulancie zubného lekára, s výnimkou akútnych stavov. Preto v prípade, že máte dohodnutý termín na niektorej odbornej ambulancii v období trvania liečby, je potrebné, aby ste návštevu tejto ambulancie absolvovali pred liečbou, prípadne si dohodli termín na obdobie po liečbe u nás. Podobne odporúčame pred liečbou absolvovať návštevu ambulancie zubného lekára. Problémy so zubami, bolestivosť sa ukazuje ako častý problém v liečbe, ich riešenie je problematické. 
 
V prípade, že užívate dlhodobo nejaké lieky, prineste si ich so sebou.

Vytlačiť