O oddelení

Primár oddelenia

MUDr. Roman Mráz

041 5110 874

Zástupca primára

MUDr. Ján Poliak

 

Vedúca sestra

PhDr. Edita Soláriková

041 5110 782


Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt O)

Popis činnosti oddelenia:
Urologické oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostickú, liečebnú a preventívnu starostlivosť pre pacientov s ochoreniami urogenitálneho systému u detí i dospelých.
Je tvorené lôžkovou a ambulantnou časťou a operačným traktom.
Vykonávame všetky urologické operačné zákroky: endoskopicky, laparoskopicky, perkutánne a otvoreným spôsobom.

Ambulantnú časť tvorí:
  • • príjmová ambulancia s ultrazvukovou miestnosťou
  • • onkourologická a andrologická ambulancia
Lôžkovú časť tvoria:
  • • 2 poschodia oddelenia pre pacientov – 42 lôžok
  • • oddelenie JIS – 4 lôžka
  • • 2 nadštandardné izby – poplatok za noc/25 EUR
Operačnú časť tvoria 3 operačné sály:
  • • Operačná
  • • Endoskopická
  • • RTG sála
Návštevné hodiny


Vytlačiť