IROP - Integrovaný regionálny OP 2014-2021

Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

2301 opis projektu

2301 opis projektu


Vytlačiť