O oddelení

Poverený vedúci lekár

MUDr. Juraj Kacian

041 5110 226

Vedúca sestra

PhDr. Beáta Kultanová

041 5110 345


Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt I, prízemie)

UP v Žiline poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom počas 24 hodín v spolupráci so záchranným integrovaným systémom a pacientom odoslaným na UP od špecialistov v priebehu pracovnej doby a pacientom počas UPS.

Na UP v Žiline všetky urgentné stavy sú riešené okamžite v urgentnej časti UP. Neurgentné stavy sú riešené podľa závažnosti zdravotného postihnutia v ambulantnej časti UP podľa indexu ESI. Neurgentné stavy privezené RZP, RLP sú v ambulantnej časti UP riešené prednostne.

Vytlačiť