Urologická konziliárna ambulancia

Lekár     041 5110 849

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt O, prízemie)

Ordinačné hodiny:      
pondelok – piatok 900 – 1200 hod.

Vytlačiť