Kontakty

Primárka oddelenia

MUDr. Katarína Jackuliaková

041 5110 774

Zástupkyňa primárky

MUDr. Daniela Calajová

041 5110 348

Vedúca sestra

Mgr. Adriana Hradňanská

041 5110 542


Vytlačiť