Algeziologická ambulancia

Lekárka

MUDr. Katarína Kacianová

041 5110 454

Lekár

MUDr. Dušan Broďáni, PhD.

041 5110 454

Dipl. sestra

Viera Květoňová

041 5110 454

Sestra

Mgr. Mária Tokárová

041 5110 454

 

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt H, 6. poschodie)

Ordinačné hodiny:

Ambulancia

Po – Pia

Ambulancia

Po – Pia

Konzultácie, administratíva

Po – Pia

 


Pri vstupe do ambulancie je potrebné predložiť preukaz poistenca.

Algeziologická ambulancia diagnostikuje, lieči a dispenzarizuje pacientov s chronickou  nestíšiteľnou bolesťou (nádorovej aj nenádorovej genézy), u ktorých zlyhali možnosti liečby prostredníctvom základných medicínskych odborov a kde štandardná liečba bolesti bola vyčerpaná, resp. zlyhala. Nie je určená pre pacientov bez už nastavenej základnej liečby bolesti (Vestník MZ SR o  diagnostike a liečbe chronickej  bolesti).

Vytlačiť