Ambulancia klinickej onkológie 3

Lekárka

MUDr. Zuzana Štofová

041 5110 773

Sestra

Daniela Zuziaková

 

 


Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt D)

Náplň: odbor klinická onkológia

Ordinačné hodiny    
Konzíliárne vyšetrenia:       Po – Pia       1000 – 1100
Ordinačné hodiny: Po – Pia 700 – 1400
Ordinačné hodiny: Str 700 – 1500 

 

Ambulancia klinickej onkológie 3 zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s onkologickými ochoreniami. Sleduje pacientov počas podávania chemoterapie, biologickej a hormonálnej liečby. 

Objednávanie na konzília - prvovyšetrenie pacienta, event. konzíliá z iných oddelení.

  • • Pacient musí mať pripravenú dokumentáciu: výsledok histológie, operačný nález ak bol operovaný, v prípade, že nebol operovaný, či je operácia plánovaná, výsledky diagnostických vyšetrení - RDG, CT, USG, NMR, kolonoskopia, GFS...
  • • konzíliá vykonávame denne v čase od 1000– 1100
    • je potrebné objednať sa na tel. čísle 0910 114609 v čase od 800 - 1000 
    v deň termínu konzília sa hlásite u sestry na ambulancii do 945

Vytlačiť