AHHE 1

Lekárka

MUDr. Lucia Okonová

041 5110 488

Sestra

Alena Ftáčiková

 

041 5110 488

 
Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 6. poschodie)

Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 700 – 1530 hod. MUDr. Lucia Okonová
Utorok 700 – 1530 hod. MUDr. Lucia Okonová
Streda 700 – 1530 hod. MUDr. Lucia Okonová
Štvrtok 700 – 1530 hod. MUDr. Lucia Okonová
Piatok 700 – 1530 hod. MUDr. Lucia Okonová

1200 – 1230 hod obedná prestávka; 1230 – 1330 práca v laboratóriu

Objednávanie na vyšetrenie:

Prvovyšetrenie: osobne na hematologickej  ambulancii v pavilóne gynekológie na prízemí, s kompletnou zdravotnou dokumentáciou a výmenným lístkom  medzi 11:00-14:30

Kontrolné vyšetrenie: osobne po 11:00 alebo telefonicky na t.č. 041 5110 344 po 13:00 hod


Zameranie ambulancie: poskytovanie starostlivosti o pacientov s benígnymi i malígnymi ochoreniami krvotvorby a poruchami hemostázy.
Ambulantnou formou sa podáva infúzna liečba, chemoterapia, prípravky koagulačných faktorov.

Vytlačiť