Imunohistochémia

Naše imunohistochemické laboratórium pomocou špecifických primárnych protilátok vyhľadáva a znázorňuje antigény špecifické pre určité typy tkanív, čo sa využíva v diagnostike nádorov, resp. k určeniu prognózy nádorového ochorenia. V praxi využívame škálu cca 100 primárnych protilátok, ktorá sa stále rozširuje.

PAT im1

PAT im1
PAT im2
PAT im2


Vytlačiť