Občianske združenie "Priatelia Stonožky"

ETICKÝ KÓDEX Občianskeho združenia "Priatelia Stonožky" (ďalej len združenie)

1. Výnos z predaja všetkých "stonožkových" pohľadníc bude použitý výlučne pre

    zlepšenie zdravotnej starostlivosti o pacientov.

2. Všetky "stonožkové" pohľadnice budú predávané pod hlavičkou združenia a

    všetky získané finančné prostriedky budú poukázané prostredníctvom predsedu 

    združenia na účet združenia.

3. Všetky nepredané pohľadnice budú vrátenie združeniu.


Vytlačiť