O oddelení

Primárka oddelenia         

MUDr. Dagmar Sudeková, MBA

041 5110 700, 041 5110 705

Zástupkyňa primárky 

MUDr. Zuzana Štofová

041 5110 773

Zástupkyňa pre radiačnú onkológiu

MUDr. Dáša Pazdurová

041 5110 779

Vedúca sestra

Mgr. Jana Ďurajková

041 5110 722

Zástupkyňa vedúcej sestry - MDZ oddelenie

Mgr. Helena Závodská

041 5110 712

Fyzik

 

041 5110 701

Vedúci RTG technik

Eduard Kavecký

041 5110 358

Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie zabezpečuje komplexnú ústavnú a ambulantnú starostlivosť o onkologických pacientov so solídnymi nádorovými ochoreniami na úrovni starostlivosti Onkologického centra v porovnateľnom rozsahu ako špecializované onkologické ústavy.  Pracovisko zabezpečuje aj liečbu nenádorových ochorení vyžadujúcich rádioterapiu. Oddelenie svojím vybavením je zaradené medzi špecializované pracoviská radiačnej onkológie, ktoré lieči viac ako 1000 nových pacientov ročne.


Prístrojové vybavenie:

 • • Lineárny urýchľovač Varian VitalBEAM (2020) s mnoholamelovým kolimátorom MILLENIUM MLC – 120 s portálovým zobrazovačom, s CBCT, využívajúci fotónové zväzky žiarenia
 • • Lineárny urýchľovač Varian TrueBEAM (2020) s mnoholamelovým kolimátorom MILLENIUM MLC – 120 s portálovým zobrazovačom, s CBCT a so šiestimi stupňami voľnosti ožarovacieho stola, využívajúci fotónové, elektrónové a FFF zväzky žiarenia
 • • Plánovací systém ECLIPSE v 15.6
 • • Dozimetrický systém iBa, (r. 2020)
 • • RTG terapeutický prístroj Xstrahl 300
 • • CT simulátor SIEMENS SOMATOM CONFIDENCE 64 RT Pro
 •  

Pri oddelení pracuje:

Melanómová komisia (KmeK) v zložení:

 • • klinický onkológ, radiačný onkológ, onkodermatológ a chirurg,
 • • komisia zasadá 1x mesačne (kontakt tel.: 041/5110 856).

Onkochirurgická komisia v zložení:

 • • klinický onkológ, radiačný onkológ, chirurg,
 • • komisia zasadá 1x týždenne.

 

Lôžková časť:

Oddelenie je situované od roku 2000 do priestorov na dvoch poschodiach. Spolu s ožarovacím traktom, ambulanciami a denným stacionárom tvorí jeden celok.

Lôžková časť je lokalizovaná na dvoch poschodiach: 60 lôžok, rozdelených do troch ošetrovacích jednotiek po 20 lôžok. Na každej ošetrovacej jednotke sa nachádza jedáleň, ktorá slúži ako TV miestnosť a čitáreň. Každá pacientská izba má vlastné sociálne zariadenie (WC + sprcha). Na každej ošetrovacej jednotke je laminárny box na riedenie cytostatík, prípravovňa pre zdravotnícky personál.

 
NADŠtANDARDNÁ  IZBA 1.  poschodie oddelenia 
 
Vybavenie izby:
• 1 - lôžková izba so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprchovací kút), o rozlohe 19,8 m2,
• elektricky polohovateľná posteť, nočný stolík, šatníková skriňa, skrinka s pultom, knihovnička, chladnička, TV prijímač s DVD, rýchlovarná konvica, konferenčný stolík, dve kreslá.
Platba: 35 €/deň hospitalizácie
 
 
NADŠtANDARDNÁ  IZBA 2.  poschodie oddelenia 
 
Vybavenie izby:
• 1 - lôžková izba so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprchovací kút), o rozlohe 19,8 m2,
• elektricky polohovateľná posteť, nočný stolík, šatníková skriňa, skrinka s pultom, knihovnička, chladnička, TV prijímač s DVD, rýchlovarná konvica, konferenčný stolík, dve kreslá.
Platba: 35 €/deň hospitalizácie
 
Návštevné hodiny denne od 14,00 – 16,00 hod. v závislosti od epidemickej situácie. Aktuálne informácie k návštevným hodinám na oddeleniach FNsP Žilina.
 
Ambulancie

Pacienti odoslaní na nenádorovú rádioterapiu /na ortopedický ožiar/:

 • • pacient musí mať doporučenie na ožarovanie od špecialistu, event. obvodného lekára s RTG nálezom+popis,
 • • neobjednávame osobne,
 • • objednať sa môžete na tel. čísle 0904 860 685 v čase od 11,00 hod.- 13,00 hod. alebo elektronicky na www.objednatvysetrenie.sk 
Vytlačiť