Onkourologická ambulancia

Primár oddelenia

MUDr. Roman Mráz

041 5110 874

Sestra

Mgr. Naďa Lončíková

041 5110 874

Sestra

Mgr. Emília Kováčiková

041 5110 874


Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt O, prízemie)

Ordinačné hodiny:  
streda 1200 – 1300 hod., 1330 – 1530 hod.
štvrtok 800 – 1300 hod.

Spôsob objednávania na vyšetrenie: pacienti sa objednávajú výhradne elektronicky.

Vytlačiť