O oddelení

Primár oddelenia

MUDr. František Cisarik

041 5110 327

Zástupkyňa primára pre lôžkovú časť

MUDr. Blanka Habániková

041 5110 845

Zástupkyňa primára pre anestéziologickú časť

MUDr. Jarmila Tichá

041 5110 845

Vedúca sestra

PhDr. Renáta Frývaldová

041 5110 846

ODDELENIE 041 5110 847
Anestéziologická ambulancia: 041 5110 464
Algeziologická ambulancia: 041 5110 454

 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM ) obsahuje tri súčasti:

 

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt I, 1. poschodie)

 

Návštevné hodiny


Vytlačiť