Pracoviská

VODOLIEČBA (č. dverí 20)FRO0

 • •  jeden kúpeľ pre horné a dolné končatiny,
 • •  CO2 kúpele,
 • •  parafín,
 • •  polarizované svetlo.

Personál vodoliečby

 • •  Jana Hrušková - masér
 • •  Dávid Sobola - masér
 • •  Bc. Ľuboslava Petrovská - sestra
 • •  Janka Hrádková - praktická sestra

Kontakt: 041/ 5110 568

   odFRO1


DETSKÁ TELOCVIČŇA (č. dverí 19)

Špeciálne kinezioterapeutické metódy a postupy u detí s poruchami pohybového vývinu, DMO a inými ochoreniami CNS a pohybového aparátu.

Personál detskej telocvične

 • Mgr. Veronika Androvičová - fyzioterapeutka

Kontakt: 041/ 5110 565


McKenzie MECHANICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIA (č. dverí 18)

Personál

 • • Mgr. Alena Rihalová, Cert. MDT - fyzioterapeut
 • • Mgr. Mário Ďurnek - fyzioterapeut

Kontakt: 041/ 5110 739

FRO2


LYMFODRENÁŽ (č. dverí 17 a 16)

 • • manuálna lymfodrenáž,
 • • prístrojová lymfodrenáž,
 • • pohybová liečba a edukácia režimových opatrení u pacientov s lymfedémami.

Personál lymfodrenáže:

 • • Bc. Katarína Hanusová – fyzioterapeut (č. dverí 16)

Kontakt: 041/5110 521

• Adrián Bombor dipl. fyz. (č. dverí 17)

Kontakt: 041/5110 780

FRO3


MASÁŽE (č. dverí 15 a 13)

 • •  klasická masáž,
 • • reflexná masáž,
 • • mäkké techniky,
 •  Personál:
 • • Ján Halgoš, Mgr. Monika Porubčanská – maséri (č. dverí 15)

Kontakt: 041/5110 567

•  Natália Šušková, Zuzana Buchtincová – maséri (č. dverí 13)

Kontakt: 041/5110 563


TELOCVIČŇA (č. dverí 9 a 30)

Metódy LTV:

 • •  Vojtova reflexná metóda,
 • •  McKenzie Mechanická Diagnostika a Terapia,
 • •  SM systém,
 • • Bobath metodika – dospelí,
 • • Kabát,
 • • Cvičenie na fit loptách a nestabilných plošinách,
 • • DNS koncept podľa prof. Koláře,
 • • Metodika podľa K. Schrotovej,
 • • a iné.

Personál:

 • • Mgr. Mário Ďurnek - fyzioterapeut
 • • Jana Fabianová dipl. fyz.
 • • Bc. Zuzana Moravčíková - fyzioterapeutka
 • • Bc. Veronika Polláková - fyzioterapeut
 • • Bc. Magdaléna Jaššová - fyzioterapeut
 • • Bc. Tomáš Mičic - fyzioterapeut
 • • Mgr. Tomáš Paur - fyzioterapeut
 • • Mgr. Martin Lišhák - fyzioterapeut
 • • Mgr. Izabela Kopčanová - fyzioterapeutka
 • • Andrea Toroňová, dipl. fyz.
 • • Mgr. Eva Stančová

Kontakt: 041/ 5110 566

FRO4 FRO5


 FYZIKÁLNA TERAPIA (č. dverí 6)

 • • Nízkofrekvenčné, strednofrekvenčné a vysokofrekvenčné prúdy,
 • • Interferenčné prúdy,
 • • magnetoterapia,
 • • Ultrazvuk,
 • • Jednosmerný galvanický prúd,
 • • Distančná elektroliečba.

Kontakt: 041/ 5110 564

FRO6


Vytlačiť