Postup pri umiestnení pacienta

Umiestnenie pacienta do DOS  na odporúčanie  indikuje lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti špecialista alebo všeobecný  lekár, na základe indikačného formulára.  Indikačný formulár obdržíte na oddelení DOS alebo sa dá stiahnuť na WEBE  FNsP Žilina , oddelenia, zdravotnícke oddelenia, DOS  a na intranete.

Po vyplnení formulára treba kontaktovať vedúcu sestru  DOS Mgr. Brodňanovú Máriu na kl.  601, oddelenie  kl. 686 o možnom nástupe pacienta

Pacient platí hospitalizáciu  jeden mesiac vopred,  cez pokladničný blok , platobnou kartou do pokladne FNsP Žilina ,  prípadne na číslo účtu a prinesie potvrdenie o zaplatení. Číslo účtu je v  Dohode o zdravotnej starostlivosti.

Platba pre pacienta  na DOS  bude 25€ na jeden deň hospitalizácie zo zdravotnou indikáciou  a bez zdravotnej indikácie 68 € na jeden deň hospitalizácie .  Platba nadštandardu 15 € na jeden deň .


Vytlačiť