6. Pľúcna ambulancia

Vzhľadom k dlhodobej neprítomnosti MUDr. Jesenskej prosíme pacientov, aby si rezervovali termín kontroly na stránke zdravie.pro na ktorejkoľvek inej pľúcnej ambulancii na našom pracovisku s dostupnými voľnými termínmi, prioritne na ambulancii, kde už boli v minulosti vyšetrení.

Lekárka  MUDr. Lenka Jesenská 041/5110 420 Štvrtok 700 hod. 1430 hod. volajte v čase
od 13:30 - 14:30
Lekárka  MUDr. Dagmar Bálintová 041/5110 420 Štvrtok 700 hod. 1430 hod. volajte v čase
od 13:30 - 14:30
Sestra  Zuzana Ometáková      
 
Ambulantné centrum pneumológie a ftizeológie je presťahované v pavilóne U - LDCH - prízemie

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt U, prízemie)

 

Vzhľadom na nedostatočné personálne možnosti PRACUJÚ PĽÚCNE AMBULANCIE FNsP ŽILINA V OBMEDZENOM REŽIME.

Pre pretrvavajúci nepriaznivý personálny stav naďalej NEPOSKYTUJEME odkladnú zdravotnú starostlivosť PACIENTOM MIMO OKRESU ŽILINA.

Zdravotné poisťovne odporúčajú nižšie uvedené dostupné pracoviská pneumológie a ftizeológie (vyberte si zoznam poskytovateľov podľa poisťovne, v ktorej ste poistení):

VšZPDôvera ZPUnion ZP
kliknite pre zväčšenie

 

Ordinačné hodiny: pondelok, utorok, streda
700 – 730 hod. odbery, hodnotenie výsledkov
730 – 1230 hod. vyšetrenia pacientov
1230 – 1300 hod. obed. prestávka
1300 – 1430 hod. vyšetrenia pacientov
1430 – 1530 hod. dezinfekcia

Pokyny k vyšetreniu na pľúcnej ambulancii:
  1. Vopred sa objednať na stránke zdravie.pro 
  2. Akútne stavy vybavujeme v priebehu dňa bez objednania.
  3. Pred 1. vyšetrením priniesť výmenný lístok od odosielajúceho lekára + celú zdravotnú dokumentáciu.
  4. Pri kontrolnom vyšetrení výmenný lístok netreba.
  5. Ak bol RTG pľúc realizovaný v inom zariadení ako vo FNsP Žilina priniesť snímky na CD nosiči.
  6. V prípade absolvovania spirometrie prichystať si 1,30 eur – poplatok za jednorazový antibakteriálny a antivírusový filter (nie je hradený zo zdravotného poistenia).

Vytlačiť