Ambulantná liečba

CPLDZ ma aj vlastnú samostatnú ambulanciu.

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina č.7 - poliklinika, 3. poschodie

Ordinačné hodiny:

utorok a piatok 700 – 1500


Pacienti navštevujú ambulanciu po osobnom alebo telefonickom objednaní, výnimkou sú akútne stavy. Tel.číslo: 041 51 10 233.


Pacient si musí priniesť kartičku poistenca.
Odporúčame priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu (nie je podmienkou).
Vytlačiť