Kontakty

Vedúci lekár

MUDr. Martin Molnár, MPH

041 5110 395

Zástupca vedúceho lekára

MUDr. Martin Filip

041 5110 399

Vedúci rádiologický technik

Mgr. Martina Malíková

041 5110 515

Recepcia: 041 5110 598

 

Pacienti sa môžu objednávať na vyšetrenia na rádiodiagnostickom oddelení  (centrálny röntgen) v pracovný deň od 700 hod. do 1400 hod. – so žiadankou na vyšetrenie od odosielajúceho lekára, telefonicky neobjednávame!!!

Na SONO vyšetrenie prsníkov a mamografiu je možné objednať sa telefonicky na t. č. +421 41 5110 476 v pracovný deň v čase od 1300 hod do 1500 hod.

Vytlačiť