Hemokoagulačné laboratórium

Sídlo laboratória:  Areál FNsP Žilina (objekt L, prízemie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia)

kontakt: 041 5110 407

Príjem vzoriek z oddelení a ambulancií:  od 700 hod. do 1530 hod.
Príjem vzoriek z oddelení a ambulancií počas ÚPS: od 1530 hod. do 700 hod. a celodenne v So a Ne.

V laboratóriu sa vykonávajú:

 • Základné hemokoagulačné vyšetrenie: PT, aPTT, RČP, fibrinogén, TT, D-diméry, Antitrombín III.
 • Špeciálne vyšetrenia hemostázy:
 • • izolované faktory II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
 • • von Willebrand antigén,
 • • Proteín C, Proteín S,
 • • APC-R,
 • • korekčné testy,
 • • testy na vyšetrenie lupus antikoagulans,
 • • FDP,
 • • adhezívny index trombocytov,
 • • anti-Xa pri liečbe LMWH, Xarelto, Hemoclot,
 • • Agregácia trombocytov (induktory ADP, epinefrín, kolagén, kyselina arachidonová).
 • Iné vyšetrenia:
 • • LE bunky, osmotická rezistencia erytrocytov, labilné hemoglobíny,
 • • test autohemolýzy.

Vzorka na základné hemokoagulačné vyšetrenia: krv odobratá do skúmavky s 0,109 M citrátom sodným.
Vzorka na výberové a špeciálne hemokoagulačné  vyšetrenia: konzultovať hematológa - t. č. 041/5110 407


Vytlačiť