Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

Samostatný odborný referent ÚKR a HM

Ing. Vladimír Andrejšin

041 5110 540

Sídlo útvaru: Areál FNsP Žilina (objekt U, prízemie)


Vytlačiť