Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva ŽK

Vedúca SOKRZ ŽK

Mgr. Erika Rosinská

041 5110 540, 0421 41 72 429 72

Sídlo referátu: Areál FNsP Žilina (objekt U, prízemie)


Vytlačiť