Odbor styku so zdravotnými poisťovňami

Vedúca odboru

Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA

041 5110 880
041 5110 429

Oddelenie spracovania zdravotníckych informácií a DRG

Ing. Eva Grešová       041 41 5110 429
Katarína Labantová 041 41 5110 429
Ľuboslav Rosina        041 41 5110 429
Eva Janíková              041 41 5110 246
Dana Marcová           041 41 5110 246

Oddelenie analýz zdravotníckych informácií

Ing. Radoslav Novák
041 41 5110 478
Mgr. Zuzana Sedláková
041 41 5110 429

Právny referát odboru styku so zdravotnými poisťovňami

JUDr. Ján Drgo, PhD. 041 5110 208

Vytlačiť