Odbor ľudských zdrojov

Vedúca odboru

Ing. Anna Klimíková

041 5110 878

Špecialista - ľudské zdroje

Mgr. Andrea Kučera

041 5110 682

Vedúca oddelenia personalistiky

 

041 5110 229

Vedúca oddelenia spracovania miezd

Eva Marunová

041 5110 214

Žiadosti o zamestnanie vo FNsP Žilina

Mgr. Andrea Kučera

041 5110 682

Referát vzdelávania

Ing. Andrea Holá

041 5110 749

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 7. poschodie)


Vytlačiť