Odbor technických činností

Vedúci oddelenia technických činností

Ing. Bohdan Cinko

041 5110 230

Vedúci oddelenia hospodárskych a stavebných činností

Ing. Robert Rožánek

041 5110 820

Vedúci oddelenia správy budov a iných činností

Róbert Šaray

041 5110 820

Vedúci oddelenia energetiky

Ladislav Šidlo

041 5110 873


Sídlo: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 5. poschodie)


Vytlačiť