Oddelenie majetkovo-právnych záležitostí

Právny referent

JUDr. Matej Hlavoň

041 5110 208

Právna referentka

JUDr. Katarína Krutil

041 5110 837

Právna referentka

JUDr. Vladimíra Mikulová

041 5110 837


Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 3. poschodie)


Vytlačiť