Oddelenie majetkovo-právnych záležitostí

Oddelenie majetkovo-právnych záležitostí

spoločný kontakt

Vedúca oddelenia

JUDr. Vladimíra Mikulová

041 5110 253

Právna referentka

JUDr. Jana Mináriková

041 5110 356

Právna referentka

JUDr. Anna Arendáriková

041 5110 201

Referent

Ľudmila Honková

041 5110 260


Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 3. poschodie)


Vytlačiť