Oddelenie verejného obstarávania

Vedúca oddelenia

PhDr. Silvia Taligová

041 5110 264
041 5110 193

Odborný referent VO

Anna Kasmanová

041 5110 271
041 5110 193

Odborný referent VO

Bc. Barbora Ľachová

041 5110 876


Vytlačiť