Oddelenie verejného obstarávania

Vedúca oddelenia

PhDr. Silvia Taligová

041 5110 264
041 5110 193

Odborný referent

Anna Kasmanová

041 5110 193

Referent VO

Bc. Barbora Ľachová

041 5110 876


Vytlačiť