Odbor zdravotnej starostlivosti a prevencie

Námestník pre zdravotnú starostlivosť a prevenciu

MUDr. Ivan Mačuga, MBA

041 5110 194
fax: 041 7232 330

Námestník ZSaP pre chirurgické odbory

MUDr. Igor Bízik, MBA

041 5110 194

Námestník ZSaP pre nechirurgické odbory

MUDr. Dagmar Sudeková, MBA

041 5110 705

Sekretariát

Ing. Zuzana Majerčiková Kasmanová

041 5110 195
fax: 041 7232 330

Sekretariát

Anna Horníková

041 5110 194
fax: 041 7232 330


Sídlo odboru: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 4. poschodie)


Vytlačiť