Odbor ekonomický

Vedúca ekonomického odboru

Anna Krkošková

041 5110 197


Sídlo odboru: Areál FNsP Žilina (objekt C, 2. poschodie)


Vytlačiť