Držiteľ európskeho certifikátu kvality operácie sivého zákalu

Oftalmologické oddelenie - DRŽITEĽ EURÓPSKEHO CERTIFIKÁTU KVALITY OPERÁCIE SIVÉHO ZÁKALU

Na Očnom oddelení je poskytovaná kompletná zdravotná starostlivosť v odbore oftalmológia, zrovnateľná s poskytovanou starostlivosťou nie len v rámci klinických pracovísk na Slovensku ale aj v rámci vyspelých štátov Európskej únie.

Slávnostné otvorenie novej budovy urgentného príjmu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny

Dňa 14.11. 2011 o 14.00 hod sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej budovy urgentného príjmu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny a to za účasti podpredsedu vlády SR Jána Figeľa, ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika, riaditeľa FNsP Žilina Juraja Hamaja a ostatných pozvaných hostí.