Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Žilina, 29.5.2014

Očné oddelenie
29. mája 2014, 14:30 hod. - zasadacia miestnosť v podkroví Chirurgického pavilónu, areál FNsP Žilina

XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v pediatrii

usporiadaná pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Žilina, 20.3.2014

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
20. marec 2014, 14:30 hod., zasadacia miestnosť, podkrovie Chirurgického pavilónu, areál FNsP Žilina

Žilinská nemocnica má kladný hospodársky výsledok

Racionalizačné kroky a snaha vedenia o stabilizáciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina sa pretavili do súčasných ekonomických ukazovateľov. Údaje z konca roka 2013 poukazujú predovšetkým na kladný hospodársky výsledok, na zníženie celkového dlhu nemocnice ako aj na výrazné zníženie straty nemocnice.

 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Žilina, 27.2.2014

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Žilina - Chirurgické oddelenie
27. február 2014 - 14:30 hod. - zasadacia miestnosť v podkroví Chirurgického pavilónu v areáli FNsP Žilina

Výberové konanie 2014/02

 • primár Liečebne dlhodobo chorých,
 • vedúci farmaceut nemocničnej lekárne,
 • vedúci zdravotnícky laborant patologicko – anatomického oddelenia,
 • vedúci zdravotnícky laborant nemocničnej lekárne.

Skončené.

Podrobnosti pozrite v --> Kariéra --->

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Žilina, 16.1.2014

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
16. január 2014, 14:30 hod., zasadacia miestnosť, podkrovie Chirurgického pavilónu, areál FNsP Žilina

TV SEVERKA - SPRAVODAJSTVO

100. Výročie vzniku Uhorskej kráľovskej očnej nemocnice v Žiline

Tím žilinských odborníkov pokračuje v unikátnych operáciách detskej chrbtice postihnutej tuberkulózou

Len v júli tohto roka realizoval tím odborníkov zo žilinksej nemocnice po prvýkrát unikátnu operáciu chrbtice u trojročného chlapca, ktorú poškodila tuberkulóza a hrozilo mu ochrnutie. O štyri mesiace neskôr sa na pôde Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina uskutočnil druhý, ešte unikátnejší operačný výkon. Pacient s obdobnou diagnózou mal len 17 mesiacov a jeho zdravotný stav bol podstatne komplikovanejší.

XXXIII. Stredoslovenské chirurgické dni

VIII. Žilinský chirurgický deň


Organizátor: SCHS, Chirurgické oddelenie FNsP Žilina

Termín konania 10-11.4.2014

Miesto konania hotel HOLIDAY INN Žilina

Téma: Komplikácie v chirurgii

 

Kontakt: 

Fakultná nemocnica s poliklinikou si pripomenula 100. výročie vzniku

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline si dnes na úvod XIX. výročného kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti pripomenula 100. výročie vzniku Uhorskej kráľovskej očnej nemocnice, ktorá položila základ dnešnej žilinskej FNsP.

 

XXXI. MEDZISPOLKOVÝ FILOV LEKÁRSKY DEŇ

17. októbra 2013 o 9:00 hod. sa v priestoroch Kongresovej sály Hotela Slovakia v Žiline uskutoční Odborná vedecká-pracovná schôdza Spolku lekárov Žilina, Považská Bystrica a Prievidza, v úvode ktorej je zaradený príspevok "Spomienka na MUDr. Ľudovíta Fila", následne prednesie MUDr. Ľudovít Filo ml. svoju prezentáciu.

 

Všetkých kolegov srdečne pozývame na toto tradičné stretnutie lekárov Severozápadného Slovenska.

 

Upozornenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) bolo upozornené na činnosť spoločnosti Choice One, s. r. o. prevádzkujúcej portál www.narodnyzdravotnyregister.sk, ako aj na skutočnosť, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú praktikami uvedenej spoločnosti uvádzaní do omylu.

Kariéra 2013/09

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina prijme do pracovného pomeru:

 •     Lekára so špecializáciou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na OAIM, zástupcu primára,
 •     Lekára so špecializáciou v odbore pneumológia a ftizeológia, príp. lekára bez špecializácie zaradeného/so záujmom o zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia,
 •     Lekára so špecializáciou v odbore ortopédia alebo lekára - absolventa, so záujmom o ortopédiu na ortopedické oddelenie,
 •     Lekára so špecializáciou v odbore cievna chirurgia.

Skončené.

Výberové konanie 2013/09

 • Vedúca sestra psychiatrického oddelenia,
 • Vedúca sestra oddelenia klinickej a radiačnej onkológie,
 • Vedúca sestra chirurgického oddelenia,
 • Vedúca sestra oddelenia úrazovej chirurgie,
 • Vedúca sestra neurochirurgického oddelenia,
 • Vedúca sestra urologického oddelenia,
 • Vedúca sestra Centra pre liečbu drogových závislostí,
 • Vedúca sestra oddelenia urgentného príjmu,
 • Vedúca sestra Gastroenterologického centra,
 • Vedúca sestra Ambulantného centra dermatovenerológie,
 • Vedúca sestra Ambulantného centra pneumológie a ftizeológie,
 • Vedúca sestra očného oddelenia,
 • Vedúca sestra ORL centra JAS,
 • Vedúca sestra oddelenia centrálnej sterilizácie,
 • Vedúci asistent oddelenia liečebnej výživy a stravovania,
 • Vedúci fyzioterapeut oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,
 • Vedúci laborant patologicko anatomického oddelenia,
 • Vedúci rádiologický technik.

Skončené.