Plánované akcie

Stalo sa už tradíciou, že každý rok sa v Modrom Domčeku konajú dve slávnostné stretnutia. Prvým sú oslavy Výročia založenia CPLDZ – obvykle sa konajú posledný júnový piatok. Druhou tradičnou udalosťou je Slávnostný Mikulášsky klub, na ktorom sa stretávajú klubisti, obvykle prvú sobotu po „Mikulášovi". Konkrétne termíny budú spresnené.

Srdečne Vás pozývame na slávnostné stretnutie

pri príležitosti 15. VÝROČIA založenia

Centra pre liečbu drogových závislostí v Žiline,

ktoré sa uskutoční v piatok 21.06.2019  od 13:30 hod.

v areáli nášho Modrého domčeka v Považskom Chlmci.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 
cpldz akcia1
cpldz akcia1
cpldz akcia2
cpldz akcia2

Vytlačiť