Stanovisko AFN k situácii vo FN

Hospodárska situácia v štátnych nemocniciach je naozaj veľmi vážna. Mnohé z nich dávajú drvivú väčšinu svojich príjmov na mzdové výdavky, čo je neudržateľný stav. Práve preto je dôležité uvedomiť si, že reštrukturalizácia a prijímanie racionalizačných opatrení sú nevyhnutné.

Žilinskú nemocnicu zachráni len kompromis

Správy z centrály Lekárskeho odborového združenia naznačujú, že jeho predstavitelia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline venujú omnoho viac času politikárčeniu než snahe o záchranu žilinskej nemocnice.

O pacientov žilinskej nemocnice je a bude aj naďalej postarané

Predstavitelia lekárskeho odborového združenia naďalej zavádzajú a klamú verejnosť ak tvrdia, že o pacientov žilinskej nemocnice nebolo cez víkend riadne postarané. Pravdepodobne neovládajú normatívy vydané Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré jasne stanovujú počet lekárov na jednotlivých oddeleniach v ústavnej pohotovostnej službe. „O pacientov žilinskej nemocnice je a aj bude naďalej postarané," hovorí riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina Štefan Volák.

Rokovania medzi vedením FNsP J. A. Reimana a lekármi oddelenia úrazovej chirurgie boli konštruktívne

Oceňujeme, že po konštruktívnej debate medzi vedením FNsP J. A. Reimana Prešov a lekármi oddelenia úrazovej chirurgie sme dospeli ku konsenzu, kedy obe strany zhodnotili, že doterajší systém zabezpečovania ústavnej pohotovostnej služby na oddelení úrazovej chirurgie je toho času vyhovujúci pre obe strany, a preto sa lekári tohto oddelenia rozhodli stiahnuť žiadosti o nezaradenie do výkonu práce nadčas a pracovnej pohotovosti v mesiaci december.

Odpoveď na tlačovú správu LOZ

Vedenie FNsP Žilina popiera tvrdenia prezentované v médiách, že na súčasnú situáciu v zdravotníckom zriadení bolo uvalené informačné embargo. Tvrdenia odborárov sú skreslené, účelovo prezentované s cieľom zavádzať verejnosť. Žiaľ lekári ešte stále nepredložili vedeniu nemocnice konštruktívne riešenia, ale trvajú na komplexe výhod, ktoré im prináležali doteraz, a to aj napriek tomu, že sa nemocnica nachádza v kritickom stave. To, že je súčasná situácia neudržateľná a nemocnica sa každým dňom neustále zadlžuje, je fakt, na základe ktorého sa vedenie nemocnice rozhodlo pristúpiť k nevyhnutným záchranným krokom.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Najdôležitejší sú v tejto chvíli pre pani ministerku Zuzanu Zvolenskú obyvatelia žilinského kraja a zachovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre nich. Pán riaditeľ od prvého dňa pracuje na záchrane nemocnice, ak by tieto kroky neurobil, hrozil by jej úplný zánik. Je však smutné, že na záchrane žilinskej nemocnice sa mohlo podieľať aj LOZ, odmietli však ponúkané riešenie, ako zachovať plnú prevádzku nemocnice pre žilinských pacientov. Namiesto pomoci účelovo a nepravdivo spájajú kroky záchrany nemocnice s klamstvami a medzi obyvateľmi žilinského kraja aj naďalej šíria poplašné správy.

Tieto opatrenia nie sú žiadnou novinkou, robia sa postupne vo všetkých fakultných a univerzitných nemocniciach v omnoho väčšom rozsahu.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Lekárski odborári opäť klamú

Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina je pobúrené vyjadrením Lekárskeho odborového združenia na margo nevyhnutných racionalizačných opatrení. Predseda LOZ Peter Visolajský svojimi tvrdeniami o zásahu do slobody odborového združovania na Slovensku opäť zavádza a šíri poplašné správy. „Absolútne odmietam tvrdenia, že ide o nátlak, prípadne akékoľvek tvrdé zásahy zo strany nemocnice. Zvažujem, že v danej veci ohovárania a šírenia správ, ktoré medzi obyvateľmi a lekárskou obcou šíria paniku, podniknem aj ďalšie právne kroky," uviedol na margo včerajšieho vyjadrenia predsedu LOZ na sociálnej sieti riaditeľ FNsP Žilina Štefan Volák.

Veľký krok žilinskej Fakultnej nemocnice k ozdraveniu

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline pristúpila po hĺbkovej analýze finančného stavu k  razantným krokom, ktoré smerujú k ozdraveniu a predstavujú vysokú mieru racionalizácie. Doterajšie výsledky hospodárenia sú negatívne, pričom nemocnica odvádza až 90 % príjmov od zdravotných poisťovní  na mzdy zamestnancov. Takáto nepriaznivá situácia  spôsobuje problémy s dodávkami liekov, zdravotníckeho materiálu, energie aj tepla.

V. Žilinské Neurochirurgické Dni 7.-9. marec 2012

Lekárska sekcia:

  • Nádory mozgu
  • Nové trendy v spinálnej chirurgii
  • Varia

Sesterská sekcia:

  • Starostlivosť o pacientov po operácii mozgu
  • Varia

Miesto konania: Žilina

Držiteľ európskeho certifikátu kvality operácie sivého zákalu

Oftalmologické oddelenie - DRŽITEĽ EURÓPSKEHO CERTIFIKÁTU KVALITY OPERÁCIE SIVÉHO ZÁKALU

Na Očnom oddelení je poskytovaná kompletná zdravotná starostlivosť v odbore oftalmológia, zrovnateľná s poskytovanou starostlivosťou nie len v rámci klinických pracovísk na Slovensku ale aj v rámci vyspelých štátov Európskej únie.

Slávnostné otvorenie novej budovy urgentného príjmu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny

Dňa 14.11. 2011 o 14.00 hod sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej budovy urgentného príjmu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny a to za účasti podpredsedu vlády SR Jána Figeľa, ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika, riaditeľa FNsP Žilina Juraja Hamaja a ostatných pozvaných hostí.